Aktualności

Warsztaty teatralno-artystyczne z uczniami z Berlina

poniedziałek, 21 listopada 2022

Już po raz ósmy uczniowie Szkoły Społecznej z klasy 8  wraz opiekunkami , nauczycielkami języka angielskiego p. Sylwią Lubieniecką i języka niemieckiego p. Katarzyną Bajcar uczestniczyli  w  spotkaniu  z koleżankami/ kolegami z Międzynarodowej Szkoły im. Nelsona Mandeli w Berlinie .

Spotkanie odbywało się  w  Pałacu  Morawa koło Strzegomia prowadzonym przez Fundację Świętej Jadwigi.

Fundacja św. Jadwigi, założona w roku 2002, ma swoją siedzibę w zabytkowym pałacu w Morawie, należącym kiedyś do rodziny von Wietersheim-Kramsta, której potomkowie są współzałożycielami Fundacji.

Została ona  powołana w celu realizacji działań na rzecz budowania pokojowej Europy, w oparciu o formalną i nieformalną edukację, z naciskiem na edukację artystyczną, historyczno-polityczną, włączającą osoby z niepełnosprawnościami.

Młodzież w grupach mieszanych  pracowała  nad wspólnym projektem pt ” Together and alone „ na polu sztuk plastycznych i teatru. 

Cel spotkania  to  edukacja międzykulturowa oraz rozwijanie aktywnych i otwartych młodych ludzi. Stworzenie  możliwość poznania rówieśników z innych krajów, pokonania barier komunikacyjnych oraz przełamania uprzedzeń i stereotypów

Podczas pierwszego wieczoru uczestnicy w czasie różnorodnych zabaw i gier integracyjnych  mieli okazję się bliżej poznać, aby potem podczas 5 dniowego pobytu w pracować wspólnie nad scenami teatralnymi  i pracami plastycznymi .

 Jedną z form integracji młodzieży były wspólne prace społeczne na terenie Pałacu w Morawie. Uczniowie grabili liście , porządkowali zasoby biblioteki pałacowej, pomagali w kuchni  oraz  przygotowywali  wspólne ognisko. Ciekawym punktem programu było spotkanie z świadkiem historii panią Melittą Sallai dawną właścicielką pałacu, która opowiadała o  beztroskim dzieciństwie w Morawie , tułaczce wojennej oraz powrocie do Polski.

W programie znalazł się również czas na zwiedzanie Świdnicy i wizyta w szkole partnerskiej.

Piątkowe przedpołudnie upłynęło na  przygotowaniach do prezentacji. Uczestnicy w grupach przygotowywali  wystawę swoich prac ,a na warsztatach teatralnych odbywały się  próby generalne etiud przygotowanych przez młodzież. Podczas wystawy prac młodzież musiała  również krótko przedstawić swoją pracę i jej symbolikę.    Mamy nadzieję , że spotkamy się znowu  z naszymi koleżankami i kolegami, nauczycielami  ze szkoły Nelsona Mandeli  w Berlinie.

 

Projekt był współfinansowany przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży.