Aktualności

Finał XII Powiatowych Potyczek z Językiem Angielskim i Niemieckim „Check Your English/Prüfe Dein Deutsch” dla uczniów klas ósmych szkół

czwartek, 24 marca 2022

 24 marca 2022 r. odbył się Finał XII Powiatowych Potyczek z Językiem Angielskim i Niemieckim „Check Your English/Prüfe Dein Deutsch” dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych miasta  Świdnicy i powiatu świdnickiego.  Organizatorem konkursu jest Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji „Naszej Szkole” w Świdnicy.  Tegoroczna edycja Potyczek składała się z dwóch etapów: szkolnego i powiatowego. Na podstawie protokołów wyników etapu szkolnego z każdej zgłoszonej placówki organizatorzy zakwalifikowali do etapu powiatowego trzyosobowe drużyny złożone z uczestników, którzy uzyskali najwyższe noty.

Etap powiatowy składał się z części pisemnej i ustnej.  Dwudziestu jeden  najlepszych uczniów z ośmiu szkół zmierzyło się z testem pisemnym w zakresie języka angielskiego i niemieckiego. Uczestnicy indywidualnie rozwiązywali zadania z zakresu rozumienia tekstu słuchanego i czytanego, znajomości gramatyki i słownictwa oraz wiedzy o krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych. Wszyscy spotkali się ponownie 24.marca, aby przystąpić do części ustnej, w której rywalizowali drużynowo. 3-osobowe ekipy z każdej szkoły zaprezentowały trzyminutowe wystąpienia w języku angielskim na wylosowane zagadnienia. 
Jury oceniało wypowiedzi pod kątem zgodności z tematem, umiejętności prowadzenia dyskusji, płynności wypowiedzi, bogactwa leksykalnego, poprawności gramatycznej oraz poprawnej wymowy. W składzie jurorów pracowali: p.Hanna Turek, wicedyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej i nauczyciel matematyki w języku angielskim, p. Magdalena Wintoniak nauczycielka języka angielskiego.
O ostatecznym wyniku Potyczek decydowała łączna suma punktów uzyskanych przez uczestnika w etapie pisemnym i ustnym. 

LAUREATAMI KONKURSU ZOSTALI:

I. miejsce – Emilia Konarska (Szkoła Podstawowa w Witoszowie)

II. miejsce – Eliza Modlińska (Społeczna Szkoła Podstawowa w Świdnicy)

III. miejsce – Jan Jakowicki (Szkoła Podstawowa nr 315 w Świdnicy)

Dwa równorzędne wyróżnienia zdobyli:

Jessica Gawrysiak (Szkoła Podstawowa nr 8 w Świdnicy) 

Konrad Siorek (Szkoła Podstawowa nr 8 w Świdnicy)

 

Laureaci i wyróżnieni otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe . Laureaci otrzymają również dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, ponieważ konkurs został wpisany do rejestru konkursów Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym uczniom oraz ich opiekunom!
Dziękujemy również organizatorom konkursu: p.Sylwii Lubienieckiej, p.Magdalenie Wintoniak i p.Katarzynie Bajcar, nauczycielom języka angielskiego i niemieckiego w Społecznej Szkole Podstawowej w Świdnicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podstawowych miasta Świdnicy i powiatu świdnickiego.