Aktualności

Nauka zdalna - do końca ferii dla uczniów klas V – VIII

środa, 26 stycznia 2022


Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII  przechodzą na naukę zdalną. 

Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym.

Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

 Podstawa prawna

1.  Nauka zdalna do końca ferii zimowych – rozporządzenie podpisane – komunikat MEiN

2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

3. Zarządzenie Dyrektora Społecznej Szkoły z dnia 26.01.2022r. w sprawie organizacji zajęć opiekunczo - wychowawczych i dydaktycznych w klasach I-VIII od 27 stycznia 2022r.

4. Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 26.01.2022r. - organizacja zajęć opiekuńczo - wychowawczych i dydaktycznych od 27.01.2022r. do 27.02.2022r.