Aktualności

Spotkanie z Policjantem

czwartek, 16 grudnia 2021

15 grudnia  w naszej szkole odbyło się ciekawe spotkanie z Policjantem.

Spotkanie dotyczyło nie tylko problemów bezpieczeństwa w drodze do szkoły, ale także zagadnień cyberprzemocy. Uczniowie dowiedzieli się, że np. umieszczanie w Internecie obraźliwych tekstów czy nagrywanych na telefonach komórkowych filmów może wiązać się z naruszeniem dóbr osobistych i grozi odpowiedzialnością karną.  Zwrócono uwagę na fakt, że wszystko co pisze się w Internecie pozostaje tam na zawsze i nawet pojedyncze słowa, krótkie zwroty mogą innych bardzo zranić. Świadomość odpowiedzialności za takie postępowanie może ustrzec wielu młodych ludzi przed przykrymi konsekwencjami. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie poruszanymi kwestiami. Był czas na wyjaśnienie wątpliwości i pytania indywidualne. 

Na zakończenie uczniowie wręczyli Panu Policjantowi piękne laurki i podziękowali za ciekawą lekcję.