Aktualności

ZARZĄDZENIE w sprawie organizacji zajęć od 20 grudnia

środa, 15 grudnia 2021

Zarządzenie nr 1/12/2021

Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy

z dnia 15.12.2021r

 w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych w klasach I-VIII od 20.12.2021r.

§1

Na podstawie:  Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.  poz.  2301) wprowadzam procedurę określającą organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych w  klasach I-VIII w  Społecznej Szkole Podstawowej w Świdnicy od dnia 20.12.2021r. – załącznik nr 1.

§2

Polecam wszystkim pracownikom szkoły zapoznanie się z procedurą stanowiącą załącznik do w/w zarządzenia  i złożyć podpis na liście celem zapoznania się.

§3

Rodzice/opiekunowie prawni uczniów poinformowani są o wprowadzeniu zarządzenia poprzez platformę LIBRUS i stronę www szkoły.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                   15.12.2021

                                                                                  Tomasz Całka

ZAŁĄCZNIKI:

ZARZĄDZENIE 1/12/2021 Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo - wychowawczych i dydaktycznych w klasach I - VIII od 20.12.2021r. (pdf)

ZAŁĄCZNI NR 1 do Zarządzenia nr 1/12/2021 z dnia 15.12.2021r. - Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych w Społecznej Szkole Podstawowej  od 20.12.2021r. do 09.01.2022r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19