Aktualności

Przedłużenie edukacji zdalnej do 18 kwietnia br.

piątek, 09 kwietnia 2021

                                                             

                                                                     Szanowni Państwo,

decyzją Ministerstwa Edukaji Narodowej została przedłużona edukacja zdalna

do 18 kwietnia 2021r.

 

Rozporzadzenie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19