Aktualności

V Powiatowe Potyczki z Językiem Angielskim i Niemieckim „Check Your English/Prüfe Dein Deutsch”.

sobota, 08 marca 2014

4.marca po raz piąty zorganizowaliśmy w naszej szkole Powiatowe Potyczki z Językiem Angielskim i Niemieckim „Check Your English/Prüfe Dein Deutsch”. Potyczki to konkurs skierowany do uczniów klas VI szkół podstawowych miasta Świdnicy i powiatu świdnickiego. W tej edycji wzięło udział 48 uczniów z 14 szkół.
Ideą Potyczek jest stworzenie uzdolnionym językowo uczniom możliwości spotkania i wykazania się wiedzą i umiejętnościami w atmosferze zdrowej rywalizacji. Konkurs przebiegał dwuetapowo. I etap miał formę rywalizacji drużynowej (3-osobowe zespoły z każdej ze szkół) oddzielnie w zakresie języka angielskiego i niemieckiego. Drużyny zmierzyły się z zadaniem sprawdzającym umiejętność stworzenia i zaprezentowania wypowiedzi ustnej pod hasłem: „TV NEWS/”FERNSEHNACHRICHTEN”. Zadanie polegało na przygotowaniu przez drużynę treści wiadomości z jednej  wylosowanej dziedziny, a następnie przedstawienie jej w formie newsa telewizyjnego. Uczniowie wystąpili w roli prezenterów. Jury, w skład którego weszli nauczyciele szkół uczestniczących w Potyczkach, oceniało poprawność językową, bogactwo słownictwa, wymowę i płynność wypowiedzi oraz pomysłowość i kreatywność uczniów. II etap miał formę pisemnego testu. Zawierał zadania zamknięte i otwarte sprawdzające wiadomości i umiejętności gramatyczno – leksykalne, rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu oraz ogólną wiedzę na temat krajów anglojęzycznych lub niemieckojęzycznych. Wśród uczestników wyłonimy grupę laureatów i finalistów, którzy w zakresie wybranego języka osiągną najlepsze wyniki.

Uroczystość podsumowująca Potyczki połączona z rozdaniem nagród i wręczeniem dyplomów odbędzie się 13.marca o godz.17.00.
Laureaci i finaliści konkursu języka angielskiego i niemieckiego uzyskają wolny wstęp do klasy pierwszej z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego i niemieckiego w Społecznym Gimnazjum w Świdnicy uprawniający do kontynuowania bezpłatnej nauki przez okres trzech lat.


Zapraszamy do obejrzenia filmu: Zobacz film