Aktualności

Społeczna Szkoła Podstawowa zakwalifikowana do udziału w programie „Deutsch Plus”-projekcie wspierającym szkoły w działaniach na rzecz języka niemieckiego

wtorek, 06 października 2020

 

Deutsch Plus

Z przyjemnością informujemy, że Społeczna Szkoła Podstawowa została zakwalifikowana do udziału w programie „Deutsch Plus”-projekcie wspierającym szkoły
w działaniach na rzecz języka niemieckiego.
W ramach sieci 200 szkół zaangażowanych w działania na rzecz języka zyskaliśmy możliwość wymiany doświadczeń i wsparcia prowadzonych przez nas działań i projektów.
Projekt „Deutsch Plus” został objęty patronatem Ambasady Niemiec w Warszawie.
Koordynatorem projektu jest p. Marta Kurzawa.

 

PROJEKT WSPIERAJĄCY SZKOŁY W DZIAŁANIACH NA RZECZ JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Cele projektu:


-Zaangażowanie dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców w działania na rzecz propagowania języka niemieckiego.


-Stworzenie silnej sieci szkół, które oferują naukę języka niemieckiego w zwiększonym zakresie lub potrzebują wsparcia w prowadzeniu działań w tym kierunku.


-Goethe-Institut jest ważnym partnerem, zapewniającym wysoki poziom kwalifikacji zawodowych nauczycieli i polepszenie tym samym jakości zajęć lekcyjnych z języka niemieckiego we wszystkich typach szkół w całej Polsce.


-Wyraźne zaangażowanie nauczycieli w projekty i konkursy związane z językiem niemieckim, poprzez zachęcanie uczniów do udziału w tego typu inicjatywach.


-Aktywny udział uczniów ze wszystkich typów szkół w wydarzeniach (imprezach, konkursach, projektach) przygotowanych w ramach oferty Goethe-Institut.

 

Korzyści z udziału w projekcie:

Dla szkoły:


-członkostwo w prestiżowej sieci szkół w Polsce (wyróżnienie plakietką Deutsch Plus)
-współpraca z Goethe-Institut


-patronat Ambasady Niemiec w Polsce


-doradztwo w obszarze wsparcia nauczania języka niemieckiego


-wizyty młodych ludzi z Niemiec w szkole, możliwość kontaktu z „żywym językiem”
-poszerzenie wizerunku szkoły w lokalnych mediach (udział w projektach, obecność lokalnej prasy podczas organizowanych imprez)


-zaproszenie do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji dyrektorów w Warszawie

Dla nauczycieli:


-doradztwo metodyczno-dydaktyczne


-bezpłatne materiały dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach


-członkostwo w sieci Deutsch Plus: wymiana doświadczeń, informacje o szkoleniach, webinariach, impreza kulturalnych


-bezpłatny udział w szkoleniach online


-doradztwo / szkolenia dotyczące przygotowania do egzaminów Goethe-Institut ich   przeprowadzania


-dostęp do nagrań lekcji pokazowych

 

Dla uczniów:


-możliwość udziału w ogólnopolskim konkursie wraz z atrakcyjnymi nagrodami
-udział w jednym z trzech oferowanych projektów ogólnopolskich na temat muzyka, gotowanie, czy ochrona środowiska


-spotkania z młodymi ludźmi z Niemiec


-udział w wymianie uczniowskiej online (e-twinning)


-udział w bezpłatnych lekcja Skype


-zniżki przy przystąpieniu do egzaminów Goethe-Institut z możliwością przeprowadzenia ich bezpośrednio w szkole

 

-darmowe aplikacje do nauki języka niemieckiego