Aktualności

Pierwszaki w programie ,,Przyjaciele Zippiego"

wtorek, 06 października 2020

,,Przyjaciele Zippiego" to program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-7lat. 

Jest to międzynarodowy program, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. 

Program był gruntownie badany i ewaluowany w Danii oraz na Litwie. W trakcie sześcioletniego okresu testowania i udoskonalania powstała jego obecna wersja.

Program składa się z sześciu części:

1. Uczucia

2. Komunikacja

3. Nawiązywanie i zrywanie relacji

4. Rozwiązywanie konfliktów

5. Radzenie sobie ze zmianą i stratą

6. Dajemy sobie radę

Do zrealizowania są 24 spotkania, prowadzone zazwyczaj raz w tygodniu, w trakcie jednego roku szkolnego. Poprzez słuchanie opowiadań, rozmowy, wykonywanie ćwiczeń, gry i zabawy - dzieci uczą się: rozpoznawać i nazywać uczucia, wypowiadać się i uważnie słuchać, prosić o pomoc, nawiązywać i utrzymywać przyjaźń, radzić sobie z samotnością i odrzuceniem, mówić przepraszam i rozwiązywać konflikty.

ZIPPI - to wesoły patyczak, który doradza jak rozwiązywać konflikty.