Aktualności

Obchody Europejskiego Dnia Języków w Społecznej

poniedziałek, 05 października 2020

26 września każdego roku z inicjatywy Rady Europy obchodzony jest Europejski Dzień Języków. Celem tego przedsięwzięcia jest promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy poprzez propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno w szkole, jak i poza nią, w celu kontynuacji nauki, jak i na potrzeby kariery zawodowej, zwiększenia mobilności czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie międzynarodowej. W naszej szkole dzieci począwszy od klasy 1 uczą się dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka niemieckiego oraz często (również na zajęciach pozaszkolnych) trzeciego języka obcego. Nauczycielki języków obcych, panie Sylwia Lubieniecka, Magdalena Wintoniak oraz Katarzyna Bajcar przygotowały dla uczniów klas 1-8 ciekawe projekty językowe w ramach obchodów dnia języków. Uczniowie klas 1-3 poznawali flagi i stolice państw europejskich oraz podstawowe zwroty w danym języku takie jak: ‘Proszę’, ‘Dziękuję’, ‘Jak się masz’, ‘Dzień Dobry’ czy ‘Do widzenia’. Najmłodsi świetnie poradzili sobie z rozróżnianiem brzmienia tych zwrotów w danym języku oraz z ich powtarzaniem. Dyskusjom nie było końca i nawet padły pierwsze deklaracje, iż właśnie ten język im się podoba i planują się go dodatkowo uczyć. Uczniowie klas 4-8 z kolei mieli do wyboru realizację jednego z dwóch projektów. Pierwszy związany z sytuacją epidemiczną w Europie i na świecie: ‘Missing travelling? Tęsknicie za podróżowaniem?’ i drugi, czyli przygotowanie specjalnego wydania gazety z okazji Europejskiego Dnia Języków. Celem projektu podróżniczego było przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat wybranego kraju lub krajów z uwzględnieniem powodów, dla których grupa chciałaby tam pojechać, zawierającego ciekawe do odwiedzenia miejsca, ale także użyteczne i przydatne w podróży zwroty w języku wybranego kraju. Drugi z projektów -okolicznościowa gazeta – zakładał przygotowanie artykułów związanych z ciekawostkami językowymi, quizów czy krzyżówek na temat wiedzy o językach. Uczniowie pracowali w 3 i 4-osobowych zespołach. Mieli za zadanie wykazać się umiejętnością współpracy w grupie, wyszukiwania informacji w sieci, wykorzystania technologii informatycznych oraz zaprezentowania efektów rówieśnikom i zainteresowania ich wybranym projektem.

Mamy nadzieję iż dzięki takim działaniom wielu naszych uczniów zostało dodatkowo zmotywowanych do nauki języków obcych i pogłębianiu swoich zainteresowań językowych.