Aktualności

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

poniedziałek, 24 sierpnia 2020

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy

odbędzie się 1 września 2020 (wtorek) według harmonogramu:

 

KLASA

GODZINA

INFORMACJA

IA

9.00

Uroczyste rozpoczęcie

roku szkolnego na boisku szkolnym

 (w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych w sali gimnastycznej)

IIA, IIIA

9.30

IVA, VA, VIA

10.00

VIIA, VIIIA

10.30

 

Po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego uczniowie spotykają się z wychowawcami w swoich klasach.

Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy, aby dziecku towarzyszył maksymalnie jeden rodzic/opiekun, obowiązkowo w maseczce.

 

                                                                                                                 DYREKTOR SZKOŁY

                                                                                                                      Tomasz Całka