Aktualności

ZARZĄDZENIE w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, pracownikom szkoły, członkom komisji egzaminacyjnej podczas pandemii koronowirusa oraz organizacji egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

wtorek, 02 czerwca 2020

 

 Zarządzenie nr 1/06/2020

Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy

 z dnia 01.06.2020r

w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, pracownikom szkoły, członkom komisji egzaminacyjnej podczas pandemii koronawirusa oraz organizacji egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

§1

Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek  systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 20 marca 2020r. (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781) wprowadzam procedurę określająca zasady organizacji przebiegu egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.

  §2

Polecam wszystkim pracownikom szkoły zapoznanie się z procedurą stanowiącą załącznik do w/w zarządzenia i złożyć podpis na liście celem zapoznania się.

 §3

Zarządzenie  wchodzi  w życie  z dniem podpisania.

                                                                                             DYREKTOR  SZKOŁY

                                                                                                  Tomasz Całka

PROCEDURA dotycząca przebiegu Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 

(plik do pobrania)