Aktualności

KOMUNIKAT w sprawie Zebrania Rady Fundacji

poniedziałek, 23 marca 2020


KOMUNIKAT

w sprawie Zebrania Rady Fundacji 


W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną koronawirusem SARS-Cov2

wywołującym chorobę o nazwie COVID-19, wprowadzanymi przez rząd RP

ograniczeniami, jak również zaleceniami tak rządu RP, jak również Światowej

Organizacji Zdrowia, odwołując się przede wszystkim do Rozporządzenia

Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej

stanu epidemii, informujemy że Zebranie Rady Fundacji „ Naszej Szkole”

zostaje odłożone na czas nieokreślony. O terminie planowanego Zebrania

Fundacji poinformujemy stosownym w terminie.

     

                                                          Prezes

                                              Zarządu Fundacji „Naszej Szkole”

                                               Arkadiusz Szulikowski